• 1.00 TL
  • 2014
  • Sayfa
  • Cep Boy

Sabah ve Akşam Zikirleri

Ömer Faruk

Allah (c.c.) Şöyle Buyurmuştur:
“…Allah’ı zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya işte Allah bunlar için büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” 
(Ahzab 35)

Rasûlullah (s.a.v) Şöyle Buyurmuştur:“Rabbini zikreden kimseyle rabbini zikretmeyen kimsenin durumu diri ve ölü kimsenin durumu gibidir.”
(Buhari)